دوشنبه، ۱۹ بهمن ۱۳۹۴
نقشه سایت صفحه نخست

 
 
 
 

 راهنمای متقاضیان تاسیس شرکت 

شرایط اخذ مجوز نمایندگی کشتیرانی:

الف : شرایط مدیرعامل

مدیران عامل شرکتها و موسسات کارگزاری ترابری دریائی می بایستی دارای شرایط ذیل باشند:

 • تابعیت ایران 
 • حداقل سن 25 سال تمام
 • گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم
 • نداشتن سوء سابقه کیفری
 • عدم اعتیاد به مواد مخدر
 • عدم اشتغال به کار در دستگاههای دولتی و نداشتن سمت مشابه در سایر شرکتها
 • داشتن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس
 • داشتن 4 سال سابقه کار مفید اجرایی در زمینه کشتیرانی و یا نمایندگی کشتیرانی
 • گذراندن دوره های آموزشی مربوطه براساس دستورالعمل آموزشی

ب : شرایط مدیر شعبه  

ایجاد شعبه منوط به معرفی و بکارگماری یک نفر مدیر شعبه حائز شرایط ذیل می باشد:

 • داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
 • داشتن 2 سال سابقه کار مفید اجرایی در زمینه کشتیرانی و یا نمایندگی کشتیرانی
 • گذراندن دوره های آموزشی مربوطه براساس دستورالعمل آموزشی 

 

شرایط اخذ مجوز 11 گانه

الف : شرایط مدیرعامل

مدیران عامل شرکتها و موسسات کارگزاری ترابری دریائی می بایستی دارای شرایط ذیل باشند:

 • ایرانی و مقیم ایران
 • متدین به یکی از ادیان رسمی کشور
 • حداقل سن 25 سال تمام
 • گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم
 • نداشتن سوء سابقه کیفری
 • عدم اعتیاد به مواد مخدر
 • آشنایی به زبان انگلیسی
 • داشتن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم با پنج سال یا لیسانس با سه سال سابقه کار مفید در زمینه فعالیت مورد تقاضا
 • عدم اشتغال به کار د ر موسسات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها

ب : شرایط اعضاء هیأت مدیره

اعضاء هیأت مدیره شرکتها و مؤسسات کارگزاری ترابری دریائی می بایستی دارای شرایط ذیل باشند :

 • ایرانی
 • مقیم ایران
 • متدین به یکی از ادیان رسمی کشور
 • حداقل سن 20 سال تمام
 • گواهی پایان خدمت نظار م وظیفه یا معافیت دائم
 • نداشتن سوء پیشینه کیفری
 • عدم اعتیاد به مواد مخدر
 • عدم اشتغال به کار در موسسات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها
 • دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل ششم ابتدایی
 • دارا بودن سابقه کار مفید در زمینه مورد تقاضا به میزان 2 سال

تبصره : کلیه سهام شرکتها و موسسات کارگزاری ترابری دریائی بایستی با نام باشد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه اخذ مجوز به سایت زیر مراجعه فرمایید. 
 http://aca.pmo.ir  

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۶ تیر ۱۳۹۳ ۰۹:۴۶


[ Powered By RADCOM ]