یکشنبه، ۲۵ بهمن ۱۳۹۴
نقشه سایت صفحه نخست

 
 
 
 

 شرح وظایف اداره کل امور بندری 

رسیدگی و نظارت
 • واگذاری امور تصدی گری در بخش خدمات بندری به بخش خصوصی در بنادر تابعه
 • تهیه و تنظیم متن قراردادها و پیمانهای انجام خدمات یا فعالیت با رعایت کلیه ابعاد حقوقی و قوانین و مقررات جاری در کشور در جهت واگذاری فعالیتها به شرکتهای مورد تائید
 • نظارت عالیه، کنترل و بازرسی از نحوه اجرای صحیح مفاد مندرج در قراردادهای منعقده
 • رسیدگی به امور مشتریان و تسهیل امور مربوط به بازرگانی بنادر در ارتباط با صاحبان کالا، خطوط کشتیرانی و ترمینالهای بندری
 • رسیدگی به امور مربوط به اختلافات فی مابین دستگاه نظارت با شرکتهای طرف قرارداد خدمات بندری و حل و فصل آنها
 • واگذاری امور ، تهیه استانداردهای لازم، نظارت بر اجرای دقیق فعالیت، تجهیز، آموزش و برگزاری مانورهای دوره ای آتش نشانی
 • نظارت بر عملکرد شرکتهای کارگزاری ترابری دریائی
 • رسیدگی به شکایات واصله از عملکرد شرکتها و در صورت لزوم تشکیل کمیسیون تخلفات و ابلاغ آراء صادره
 • رسیدگی به درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی فعالیت در زمینه های بندری و دریایی
 • تعامل با گمرک ایران به منظور رفع مشکلات فی مابین با هدف تسهیل در عملیات بندری
 • جمع آوری و تجزیه و تحلیل آماری حوادث بندری بمنظور جلوگیری از بروز سوانح مشابه با استفاده از گزارشات حوادث در بنادر
ساماندهی
 • ساماندهی مربوط به امور ایمنی و ترمینالهای نفتی و غیرنفتی بنادر تابعه
 • ساماندهی و برنامه ریزی برای واگذاری بنادر کوچک تحت پوشش سازمان بنادر
 • اعطای تسهیلات اعتباری از محل وجوه اداره شده جهت خرید تجهیزات و احداث تأسیسات بندری به شرکتهای فعال در بنادر
 • انعکاس اخبار و اطلاعات مربوط به فعالیتهای بندری در مجلات و نشریات معتبر بین المللی و پیگیری اخبار و اطلاعات مندرج در این نشریات و مجلات و اتخاذ هر گونه اقدام لازم در صورت نیاز
 • پیگیری در امور مربوط به برقراری تسهیلات بخش مسافرتهای دریایی
عضویت و مشارکت
 • عضویت در کمیته ها و رسیدگی به پروژه های عملیاتی مربوط به طرحهای جامع بنادر بازرگانی کشور
 • عضویت در کمیته صدور مجوز تأسیسات بندری و دریایی
 • عضویت در کارگروه سازمان برای ارتقاء سهم حمل و نقل کالا و کانتینر از طریق شبکه حمل و نقل ریلی در بنادر
 • عضویت و مشارکت فعال در سازمانهای بین المللی اعم از : اتحادیه بین المللی بنادر و لنگرگاه ها (IAPH)، سازمان بین المللی دریانوردی (در خصوص مسائل بندری)، کمیسیون اجتماعی- اقتصادی سازمان ملل متحد در آسیا- اقیانوسیه (UNESCAP) و کمیسیون توسعه تجارت ملل متحد (UNCTAD)
 • مشارکت با سازمانهای ذیربط جهت بررسی لوایح و قوانین امور گمرکی و مقررات صادرات و واردات و ترانزیت و ترانشیپ کالا
 • عضویت و حل و فصل مسائل و مشکلات مربوط به زیربخش حمل و نقل دریایی در شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و کمیسیونهای فرعی تخصصی شورا و تلاش در جهت رفع تنگناها
 • مشارکت در تدوین و بروز رسانی دستورالعمل ها و آیین نامه های مرتبط با پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز
 • اجرای مفاد مندرج در کنوانسیون ها و دستورالعمل های بین المللی بندری اعم از کنوانسیون FAL و CSC و IMDG CODE و BLU CODE و شرکت در جلسات مربوطه اعم از کمیته فرعی کالای خطرناک (DSC) و کمیته تسهیل ترافیک دریایی در سازمان بین المللی دریانوردی و ارائه نقطه نظرات کارشناسی در خصوص مسائل مطروحه
 • همکاری و تنظیم روابط انجمن های صنفی فعال در زمینه بندری ، دریایی کشتیرانی با سازمان و بنادر تابعه
تهیه و تدوین دستورالعمل
 • تهیه دستورالعمل و راهبری امور کارگروه حوادث و سوانح بندری
 • تهیه و تنظیم آئین نامه ها و دستورالعملهای نحوه واگذاری پایانه های عملیاتی، جهت تحقق امر خصوصی سازی و ارائه به هیأت عامل جهت تصویب
 • تعیین استانداردهای ایمنی و ضوابط آموزشی راهبری تجهیزات بندری و نظارت و بازرسی در چگونگی بهره برداری از تجهیزات در بنادر کشور
 • تهیه ، تدوین و اجراء دستورالعمل رتبه بندی شرکتهای فعال در زمینه بندری، دریایی و کشتیرانی در مرکز و بنادر تابعه
 • تهیه و تنظیم دستورالعمل های اجرائی جهت یکسان سازی رویه اعطاء مجوز فعالیت به متقاضیان از طریق ادارات کل بنادر
 • تهیه و تدوین آئین نامه های مربوط به واگذاری فعالیتهای بندری، دریائی و کشتیرانی و بروز رسانی آن
 

تاریخ بروزرسانی : ۲۲ خرداد ۱۳۹۱ ۱۰:۰۳


 
 
 

  

mr karajiran
علیرضا محمدی کرجی ران
مدیر کل امور بندری
تلفن:84932201
فکس:88651191
 
[ Powered By RADCOM ]